Contact us!

Write us an e-mail via the form,
or just send us an e-mail directly at
office@lgm.io

 

LGM S.A.
ul. Plac na Groblach 8/5
31-101 Kraków, Polska
Poland, European Union

+48 664 781 629
office@lgm.io
Skype: lgmio

 

KRS 0000621175,
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 129 518 ZŁ –
OPŁACONY W CAŁOŚCI
NIP 6762508970
REGON: 364686024